Kotva
Aktuality
Zahájení školního roku 2021/2022
25.8.2021

Milí studenti, těšíme se na vás 1. 9. 2021. Vaše učebna se nachází ve 2. patře budovy, má číslo 24, třídní profesorka - Mgr. Štěpánka Smolíková.

Kalendář akcí
Bakaláři

 

Přestup z jiné školy

Vloženo: 8.10.2015 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 37059x

Postup při přestupu žáka z jiné školy se opírá o Školský zákon (zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) 561/2004 Sb. §66, odstavec 4 zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 561/2004 Sb.

 

O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí.
V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělávání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení.
Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu.

 

O přijetí žáka informuje ředitel školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil.
Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

  • Zákonný zástupce nebo zletilý žák předloží ředitelce školy vysvědčení z celého studia na předešlé střední škole
  • Po předložení vysvědčení jsou ředitelkou školy stanoveny rozdílové zkoušky
  • Žák si s příslušnými vyučujícími dohodne obsah, způsob a termín rozdílových zkoušek
  • Dokud žák nemá vykonány rozdílové zkoušky, je na školu přijat podmínečně
  • Pokud žák zkoušky úspěšně vykoná, pokračuje ve studiu
  • Pokud žák zkoušku vykoná s hodnocením „nedostatečný“, přestává být žákem školy dnem následujícím od konání rozdílové zkoušky

 

Zpochybnění správnosti klasifikace se opírá o §69, odstavce 9 Školského zákona.
Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák má právo zpochybnit správnost hodnocení rozdílové zkoušky a to do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří dnů od doručení rozhodnutí.